• (05) 640 3000

Košarica
Izdelki v košarici: 0
Kategorije

Ugodnosti
Hlačne nogavice SanaGens Voila' 40 DEN, visone (kožna barva)
Hlačne nogavice
3.00€

9.52€
Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Splosni pogoji Spletnega centra sodobnih nakupov Zdravje 1a so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrosnikov (ZVPot), na podlagi priporocil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S Spletnim centrom sodobnih nakupov Zdravje 1a (v nadaljevanju »prodaja« ) upravlja podjetje STAR 2000 d.o.o., ponudnik storitev E-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). Ob registraciji v sistem Zdravje 1a obiskovalec pridobi uporabnisko ime, ki je enako naslovu njegove elektronske poste, ter geslo. Uporabnisko ime in geslo uporabnika nedvoumno dolocata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Splosni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje
Zdravje 1a, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

Dostopnost informacij

(povzetek iz zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • a) identiteto podjetja (ime in sedez podjetja, stevilka registra),

 • b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogocajo hitro in ucinkovito komunikacijo (E-posta, telefon),

 • c) bistvene znacilnosti blaga oziroma storitev (vkljucno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

 • d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

 • e) pogoje dostave izdelka ali izvrsitve storitve (nacin, kraj in rok dostave),

 • f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno dolocene in razvidno mora biti prikazano, ali ze vsebujejo davke in stroske prevoza,

 • g) nacin placila in dostave,

 • h) casovno veljavnost ponudbe,

 • i) rok, v katerem je se mozno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, ce in koliko stane kupca vracilo izdelka,

 • j) pojasnilo postopka ob pritozbi, vkljucno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali sluzbi za stike s kupci.

 

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba Zdravje 1a azurira in spreminja pogosto in hitro.
Cene so predstavljene kot Spletne cene.
Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta v primeru takojsnjega 100% placila z gotovino.

 

Nacini placila

Ponudnik omogoca naslednje nacine placila:

 • z nakazilom na racun upravitelja Zdravje 1a – STAR 2000 d.o.o. (po ponudbi / predracunu) (velja Spletna cena),

 • s placilno oziroma kreditno kartico (Eurocard/Mastercard, Visa, Diners Club, PayPal, . . .),

 • s placilom po povzetju (Posta slovenije, . . .),

Ponudnik kupcu izda racun v elektronski obliki, z razclenjenimi stroski in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, ce je to potrebno in mogoce.

Kupoprodajna pogodba (narocilo) je v elektronski obliki shranjena na strezniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniskem profilu (Moj profil).

 

Cene

Spletna cena velja za vse clane Zdravje 1a. Uporabnik postane clan kluba Zdravje 1a z registracijo v Spletni center.

Vse cene vsebujejo DDV.

Cene veljajo v trenutku oddaje narocila in nimajo v naprej dolocene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru placila z zgoraj navedenimi nacini placila, pod zgoraj navedenimi pogoji.
V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo narocila, bo ponudnik kupcu omogocil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil resitev, ki bo sla v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi narocilo (kupec prejme elektrinsko sporocilo o statusu Narocilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

 

Placilne in kreditne kartice

V primeru placila s placilnimi ali kreditnimi karticami veljajo se naslednji pogoji:

 • placnik (podatki v profilu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik placilne ali kreditne kartice,

 • po oddaji narocila ni mozna sprememba vsebine narocila oz. koncnega zneska narocila, razen v posebnih primerih, ki jih doloci ponudnik.

 

Postopek nakupa

1. Narocilo v cakalni vrsti Po oddaji narocila, kupec prejme obvestilo po elektronski posti, da je narocilo sprejeto v cakalno vrsto. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure moznost preklicati narocilo. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o statusu in vsebini narocila.

2. Narocilo potrjeno Ce kupec narocila ne preklice, gre narocilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja tocnosti dobave poklice kupca na njegovo kontaktno telefonsko stevilko. Ob potrditvi narocila ponudnik obvesti kupca po elektronski posti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu narocenih storitev med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

3. Blago odposlano Ponudnik v dogovorjenem roku storitev pripravi, odposlje in o tem po elektronski posti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporocilu pouci kupca tudi o politiki vracila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritozbe.

 

Pravica do odstopa od nakupa, vracilo blaga

Kupec ima pravico, da v roku 1ure odpove kupljeno storitev brez kakrsnekoli odskodnine. Vendar je kupec dolzan nositi stroske, ki nastanejo v postopku odpovedi nakupa. O nameravanem vracilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 1 ure od prejetja vstopne kode za opravljanje storitve, in sicer na kontaktni e-naslov info@zdravje1a.si , dodeljena koda pa bo dobila status STEND BY v Moj profil.Garancija

Storitev ima garancijo do preteka celotnega roka spletne uporabe za dodeljeno kodo. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil azurno informacijo.

 

Dostava

Ponudnik bo storitev omogocil v dogovorjenem roku.
Navedene so vse potrebne informacije glede naslova, kamor se kupec lahko obrne v primeru pritozbe in informacije glede garancije oziroma storitev.

 

 

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, ce temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporocila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo oznacena kot oglasna sporocila,

 • posiljatelj bo jasno razviden,

 • razlicne akcije, promocije in druge trzne tehnike, bodo oznacene kot taksne. Prav tako bodo jasno doloceni pogoji udelezbe v njih,

 • jasno bo predstavljen nacin odjave od prejemanja oglasnih sporocil,

 • zeljo uporabnika, da ne zeli prejemati oglasnih sporocil, bo ponudnik izrecno spostoval.

 

Mnenja / komentarji uporabnikov

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napisejo, so del funkcionalnosti storitev, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoca, da mnenje napise katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokoncno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli zaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati casovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vkljucno z objavo v oglasih ali drugih marketinskih komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizkljucno in casovno neomejeno prenasa na ponudnika.

  

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljsih moceh trudi zagotoviti azurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti storitev, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogocil odstop od narocila storitve.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napisejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo ocitne neresnice, so zavajajoca ali zaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakrsnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

Ceprav se ponudnik trudi zagotoviti natancne fotografije pri prodaji storitev, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolicne. Fotografije ne zagotavljajo navedene lastnosti storitve.

 

Pritozbe in spori

Ponudnik spostuje veljavno zakonodajo o varstvu potrosnikov. Ponudnik se po vseh moceh trudi izpolnjevati svojo dolznost vzpostaviti ucinkovit sistem obravnavanja pritozb in dolociti osebo, s katero se, v primeru tezav, kupec lahko poveze telefonsko ali po elektronski posti. Postopek za oddajo pritozb je na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritozbo, sporocil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obvescal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena znacilnost potrosniskega spora, vsaj kar zadeva sodno resevanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroski, ki nastanejo pri resevanju samega spora.
To je tudi glavna ovira, da koristnik ne sprozi spora pred sodiscem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljsih moceh, da se morebitni spori resijo sporazumno.

Zelimo vam prijetno izobrazevanje iz temeljnih postopkov ozivljanja in defibrilacije!

Nadaljuj